جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند

3 مهر 1395 ساعت 18:17


اعضای حزب کارگر انگلیس بار دیگر جرمی کوربین را به عنوان رهبر این حزب انتخاب کردند.

به گزارش فرادید، شبکه الجزیره گزارش داد که اعضای حزب کارگر انگلیس روز شنبه بار دیگر جرمی کوربین را به عنوان رهبر این حزب انتخاب کردند. انتخابات پیش از موعد رهبری حزب کارگر، به دنبال استعفای اکثر اعضای کابینه در سایه و رای عدم اعتماد اکثر نمایندگان پارلمانی این حزب به جرمی کوربین صورت گرفت.

کوربین از سوی نمایندگان پارلمانی شورشی حزب کارگر متهم به ناتوانی در ارتباط گیری با رای دهندگان در همه پرسی ۲۳ ژوئن و درنتیجه نداشتن بخت پیروزی در انتخابات سراسر ۲۰۲۰ میلادی شده بود.

وی همچنین از سوی آنها متهم شده بود که نتوانسته است نقش مؤثری در همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه) که منجر به برگزیت شد، ایفا کند.

تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند
تصاویر/ جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ماند

 


کد مطلب: 395280

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcevn8x7jh8owi.b9bj.html?395280

الف
  http://alef.ir