تورم نقطه‌ای ۷.۱ درصد شد

2 اسفند 1395 ساعت 12:14


بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مناطق شهری در بهمن ماه با ۰.۱ درصد کاهش به ۶.۸ درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه با ۰.۸ درص افزایش به۷.۱ درصد رسیده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال 1395 منتشر شد.

شاخص کل (بر مبنای 100= 1390) در بهمن ماه سال 1395 عدد 238.3 را نشان می‌دهد که نسبت به ماهه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7.1 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6.3 درصد)، 0.8 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه 1395 (6.9 درصد)، 0.1 واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌های، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماهم به رقم 282.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌های، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.0 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1395 (6.9 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماهم مورد بررسی به عدد 280.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.0 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6.9 درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن ماه 1395 به رقم 223.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.3 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1395 (6.9 درصد)، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.


کد مطلب: 447363

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcepf8exjh8exi.b9bj.html?447363

الف
  http://alef.ir