تدارك استيج برای اعلام نتايج انتخابات آمریکا

18 آبان 1395 ساعت 11:33

در این تصویر شاهد استیجی در ميدان تايمز اسكوئر نيويورك هستید که برای اعلام نتایج انتخابات آمریکا آماده شده است.کد مطلب: 411254

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcenz8eejh8zwi.b9bj.html?411254

الف
  http://alef.ir