اجرای طرح سرشماری۹۵در کشور

24 خرداد 1395 ساعت 8:12


مرکز آمار ایران طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ را در مهر و آبان در سراسر کشور اجرا می کند.


به گزارش تسنیم، این طرح سرشماری یکی از مهم ترین فعالیت های حاکمیتی کشور است و نتایج حاصل از آن به عنوان آمار رسمی کشور اساس همه برنامه ریزی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرد.

در این سرشماری به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و دقت برای اولین بار در کشور شیوه نوین سرشماری اینترنتی در کنار مراجعه حضوری استفاده خواهد شد.

همکاری و مشارکت آحاد مردم نقش کلیدی در موفقیت این طرح عظیم ملی به ویژه سرشماری اینترنتی دارد و این مرکز نیازمند اطلاع رسانی گسترده به ویژه در رسانه ملی است.


کد مطلب: 361944

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdceez8xejh8poi.b9bj.html?361944

الف
  http://alef.ir