یک سطل شیرو این همه زائر!!!!

29 آبان 1395 ساعت 20:08


به شوخی گفتم: با این یک سطل شیر میخوای همه رو سیراب کنی؟!
گفت:این غذای یکروز کل خانوادمه!همه روزه گرفتیم شاید اسم مارا در لیست عاشقاش بنویسه.


کد مطلب: 415647

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdceen8efjh8zpi.b9bj.html?415647

الف
  http://alef.ir