اتحاديه اروپا ملزم به پرداخت خسارت به بانک ملت شد

12 بهمن 1391 ساعت 18:01


حذف نام بانک ملت از ليست تحريم هاي اتحاديه اروپا به معني حذف نام ساير مؤسسات مالي کشور در آينده نزديک است.

علي ديواندري مدير عامل بانک ملت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بيشترين خسارت مربوط به اعمال تحريم عليه بانک ملت مربوط به ضرر و زيان وارده به شهرت بانک است. براين اساس بانک ملت کميته حقوقي ويژه اي را براي بررسي خسارات وارده تشکيل داده است.

ديواندري تصريح کرد: از دوسال پيش اسامي مديران عامل بانک ها جزء ليست تحريمي اتحاديه اروپا بوده که با تلاش هاي انجام شده اين اسامي از ليست تحريمي اروپا خارج شده است.


کد مطلب: 177246

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdceef8zpjh8fwi.b9bj.html?177246

الف
  http://alef.ir