وضعیت آوارگان سوری در آلمان/تصاویر

24 بهمن 1394 ساعت 23:50


در حالیکه روزانه هزاران پناهجو وارد آلمان می شوند، محافل اقتصادی این کشور تلاش دارند هرچه زودتر زمینه ورود سریع این پناهجویان را به بازار کار در این کشور فراهم کنند.

به گزارش ایلنا، در حالیکه روزانه هزاران پناهجو وارد آلمان می شوند، محافل اقتصادی این کشور تلاش دارند هرچه زودتر زمینه ورود سریع این پناهجویان را به بازار کار در این کشور فراهم کنند.

364150_954364151_338364153_923364154_986364155_999364156_567364157_494364158_287