خبرنگار تازه شهید شده در کنار سردار سلیمانی

22 آبان 1395 ساعت 23:00


تسنیم عکس یادگاری شهید محسن خزایی با سردار حاج قاسم سلیمانی را منتشر کرده است.

 


کد مطلب: 413108

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdce7x8evjh8zzi.b9bj.html?413108

الف
  http://alef.ir