یک اقدام اشتباه در سوختگی ها

3 آبان 1395 ساعت 16:15

http://salamati.ir/2016/10/24/%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7/کد مطلب: 406007

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdce7p8efjh877i.b9bj.html?406007

الف
  http://alef.ir