راه اندازی قطار باری چین به ایران

15 شهريور 1396 ساعت 23:17


معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن از راه اندازی قطار باری چین به ایران خبر داد.

به گزارش مهر، ابراهیم محمدی گفت: ظهر روز گذشته قطار منطقه اینچه ئون چین با ۴۱ کانتینر ۴۰ فوتی به سمت تهران حرکت کرد.

وی افزود: پس از ماه ها گفت وگو و تلاش با طرف های ترکمنستان، قزاقستان و چین برای اولین بار نرخ حمل واحد کانتینر در کریدور چین به ایران توافق و پس از آن بر اساس مذاکره با ۳ منطقه آزاد چین مقرر شد قطار چین به ایران راه اندازی شود.

محمدی با اشاره به اینکه این قطار در سال ۲۰۱۰ به شکل آزمایشی برای تعیین مدت زمان سیر راه اندازی شده بود تصریح کرد: این قطار حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به مرز اینچه برون رسیده و از این مرز وارد خاک ایران خواهد شد.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن خاطرنشان کرد: بر اساس توافق ۴ جانبه انجام شده بین چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران این قطار هزار کیلومتر در روز در خاک چین، هزار کیلومتر در خاک قزاقستان و ۷۰۰ کیلومتر در خاک ترکمنستان و ۷۰۰ کیلومتر در روز در خاک ایران سیر خواهد کرد.

محمدی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا این قطار بتواند به طور منظم در کریدور چین به ایران از مسیر ترانزیتی چین ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران (بندرشهید رجایی) سیر داشته باشد.
 


کد مطلب: 509102

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdce7o8nwjh87zi.b9bj.html?509102

الف
  http://alef.ir