مصرف برق در دور افزایش

28 آذر 1395 ساعت 13:30


پیک مصرف برق برای روز شنبه ۳۲ هزار و ۳۵۹ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با روز گذشته ۹۶۴ مگاوات افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها پیک شبانه مصرف برق دیروز (شنبه) با ثبت عدد ۳۲ هزار و ۳۵۹ مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۹۶ مگاوات افزایش نشان داد.این در حالی است که پیک مصرف برق در این روز نسبت روز گذشته با افزایش ۹۶۴ مگاواتی روبرو بوده است.

 در این روز مبادلات روزانه برق با کشورهای همسایه یک هزار و ۹۱۶ مگاوات گزارش شد، که یک هزار و ۵۱۰ مگاوات آن صادر و ۴۰۶ مگاوات آن وارد شده است.

ذخیره نیروگاهی نیز در این روز معادل ۱۱ هزار و ۱۵۹ مگاوات گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۶۴۱ مگاوات کاهش داشته است.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که مصرف برق صنایع در این روز با ثبت عدد ۳ هزار و ۷۷۳ مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته با کاهش ۲۹ مگاواتی روبرو شد. 
 


کد مطلب: 425303

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdce7n8exjh8wxi.b9bj.html?425303

الف
  http://alef.ir