مراسم تشییع پیکر مطهر فهمیده آذربایجان

15 شهريور 1396 ساعت 17:17

پیکر مطهر شهید حسن جنگجو، معروف به فهمیده آذربایجان ظهر امروز چهارشنبه با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم در میدان شهدای تبریز تشییع شد.


http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297857_966.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297867_361.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297862_363.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297863_728.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297859_888.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297858_581.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297857_966.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297854_240.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297852_660.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297851_631.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297860_769.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297844_198.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297866_704.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/6/15/1297865_179.jpg


کد مطلب: 509020

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdxn0kzyt0zz6.2a2y.html?509020

الف
  http://alef.ir