جزئیات تأسیس یک نهاد امنیتی جدید در عربستان

30 تير 1396 ساعت 22:30


پادشاه عربستان با تأسیس یک نهاد امنیتی جدید که زیر نظر مستقیم خود وی اداره خواهد شد، بخش عمده اختیارات امنیتی وزارت کشور را از آن سلب کرد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد که دستور پادشاه عربستان شامل پیوستن نهادهای امنیتی وابسته به وزارت کشور به دستگاه امنیتی جدید است. این نهادها شامل مدیریت کل پژوهش و آگاهی، نیروهای امنیتی ویژه، نیروهای واکنش سریع، اداره امنیت پرواز، اداره کل امور فنی، مرکز اطلاعات ملی و تمامی مسائل مربوط به ریاست دولت شامل مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن و نیز مسائل مالی است.

تمامی مسائلی که مربوط به امور امنیتی و مسائل مربوط به دیگر دستگاه‌های مرتبط با وزارت کشور است شامل وظایف، کارمندان (نظامی و غیرنظامی)، بودجه، اسناد و اطلاعات نیز به این دستگاه جدید منتقل خواهد شد.

براساس دستور پادشاهی عربستان، تمامی بخش‌ها و ادارات وابسته به وزارت کشور و سایر دستگاه‌های حکومتی باید با نهاد جدید همکاری کنند و حمایت لازم از جمله پشتیبانی میدانی را انجام دهند.

پادشاه عربستان عبدالعزیز بن محمد الهویرینی را با درجه وزیر به عنوان رئیس نهاد جدید تعیین کرده است.

پیش از برکناری محمد بن نایف از سمت ولیعهدی، او ریاست این وزارت کشور را بر عهده داشت. پادشاه عربستان بن نایف را از تمامی پست‌هایش برکنار کرد و محمد بن سلمان، پسر خود را به جای وی به عنوان ولیعهد انتخاب کرد.

پادشاه عربستان همچنین حمد العوهلی، رئیس گارد پادشاهی را از سمتش برکنار و سهیل المطیری را به جای وی تعیین کرد.


کد مطلب: 494135

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdso0okyt0nf6.2a2y.html?494135

الف
  http://alef.ir