معاون وزیر کشور تیتر یک روزنامه را تکذیب کرد

21 بهمن 1394 ساعت 18:16


معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: در مصاحبه خود هرگز نگفته ام که پلیس در ماجرای حمله به سفارت عربستان مقصر بوده است.

به گزارش فارس، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تکذیب تیتر یکی از روزنامه های صبح مبنی بر " پلیس مقصر در ماجرای حمله به سفارت عربستان" تاکید کرد: در مصاحبه خود چنین سخنی نگفته ام.

سردار ذوالفقاری افزود: عوامل مختلفی در شکل گیری و بروز این حادثه دخیل بوده که در گزارش ارایه شده به صورت مستند به آن پرداخته و به مقامات مسئول ارائه شده است.


کد مطلب: 330992

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdnz0sxyt0sn6.2a2y.html?330992

الف
  http://alef.ir