توضیحات شرکت مخابرات ایران درباره یک خبر/ کم فروشی نداریم

11 شهريور 1396 ساعت 17:11


  مدیرمسئول محترم سایت الف
  باسلام
    احتراما ، دستور فرمایید توضیحات زیر در پاسخ به مطلب مندرج در آن سایت ، مورخ5/6/96  با عنوان:
" جدول وضعیت شکایت مردم ازکم فروشی اپراتورهادرسال 95 اعلام شد/مخابرات ایران رتبه اول کم‌فروشی"، طبق قانون مطبوعات منتشر شود .
 
مخابرات کمترین شکایت را دارد

در جدول منتشر شده، رتبه اول در مورد درصد شکایات،به سایرشرکتهامربوط است و شکایات از شرکت مخابرات ایران با 865 شکایت از مجموع 9784 شکایت، صرفا 8/8 درصد از شکایات را شامل می شود.
بنابراین، ادعای سایت الف، مبنی بر اینکه شرکت مخابرات ایران دارای رتبه اول کم فروشی اینترنت است، درست نیست.

میانگین درصد شکایات در حوزه اینترنت ثابت درموردبرخی اپراتورهابه بالای 10 درصد و حتی گاهی تا 20 درصد رسیده است. همچنین از نظر تعداد شکایات نیز با توجه به گسترگی بازار، تعداد مشترکینو سهم بی بدیل شرکت مخابرات ایران در عرصه ارائه خدمات مخابراتی، وجود این تعداد شکایت طبیعی است؛ یعنی صرفا از نظر تعدادنسبت به اپراتورهای دیگر بیشتر است و گرنه با لحاظ کردن سهم اپراتورها، ملاحظه می شود که در مجموع میزان شکایت از شرکت مخابرات ایران نسبت به اپراتورهای دیگر به مراتب کمتر است.
 
ضمن اینکه اخیرا سرپرست محترم سازمان تنظیم مقررات در جدیدترین مصاحبه خود که در سایت الف نیز درج شد، عنوان کردند که ثبت شکایت به معنای انجام تخلف نیست.

ایشان همچنین اضافه کردند:«دربیشترمواردپس ازبررسی شکایت ورسیدگی به آن مشخص شده تخلفی انجام نشده است.»این موضوع یکباردیگرنیزدرسال گذشته به طورویژه به شکل میدانی بررسی شده که موردی مبنی برتخلف کم‌فروشی درهیچکدام ازاپراتورهامشاهده نشده است.

البته، شرکت مخابرات ایران  بنابر وظیفه خویش مبتنی بر مشتری مداری،حتی یک مورد شکایت را نیز زیاد می داند و بااجرای طرح هایی در حوزه اینترنت پرسرعت ، فیبر نوری (تانوما) و توسعه سرمایه گذاری ها به دنبال کاهش شکایات وافزایش کیفیت ارتباطات است و در این راه به حمایت تمام رسانه ها در مدیریت افکار عمومی چشم دوخته است؛از جمله سایت خبری تحلیلی الف که با موشکافی مسائل مربوط به حوزه فناوری و ارتباطات را بررسی می کند.
 
.
محمدرضا بیدخام
مديـر كل روابط عمومي  و امور بین الملل
 
 
 
 


کد مطلب: 507699

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdn50knyt0z96.2a2y.html?507699

الف
  http://alef.ir