مسائل حل ناشده در روابط ایران و افغانستان

19 ارديبهشت 1396 ساعت 12:03


اقدامات غیرقانونی افغانستان در انسداد دهانه ورودی آب رودخانه هیرمند و انشعاب دادن آن و ایجاد نهر لشکری، يا احداث بند در عرض رودخانه، هدايت آب به سمت «چغانسور»، ولسوالی (شهرستان) «چنگ» و شمال «نیمروز» مانع جریان طبیعی آب شده است، اما مقامات افغانستان همواره خشکسالی و کاهش نزولات جوی را عامل عمل نكردن به حقابه آب رود هيرمند عنوان مي‌كند.

به گزارش بصیرت، پس از فروپاشي امارت اسلامي طالبان، روابط جمهوري اسلامي ايران با جمهوري اسلامي افغانستان، وارد فاز جديدي شد. ايران در سقوط طالبان با جبهه متحد شمال همكاري كرد و در اجلاسيه بن در آلمان كه منجر به تشكيل دولت موقت و انتقالي شد، نقش اساسي ايفا كرد. در دوران حكومت حامد كرزي نيز روابط دو كشور عليرغم فراز و فرودهايي، از وضعيت نسبي خوبي برخوردار بود، اما با تشكيل دولت وحدت ملي و با روي كار آمدن اشرف‌غني به عنوان رئيس جمهور، روابط ايران و افغانستان، آن طور كه بايد گسترش نيافت. شايد بتوان گفت روابط کابل – تهران تحت تاثير سياست‌هاي آمریکا بوده است. حضور نيروهاي خارجي در افغانستان كه به زعم ايران و همچنین مقامات افغان، عمدتا براي تامين اهداف و منافع خودشان در منطقه حضور دارند، از ديد دولت افغانستان، يك فرصت براي ايجاد ثبات و امنيت تلقي مي‌شود و به همين دليل نيز روابط دو كشور در زير سايه حضور نيروهاي خارجي شكل مي‌گيرد. شايد به اين خاطر دولت افغانستان و بويژه جناح اشرف‌غني هم چندان به توسعه روابط با ايران نمي‌انديشد و پروژ