امانی: از افرادی که شائبه فسادمالی دارند در شهرداری استفاده نشود

14 شهريور 1396 ساعت 11:18


یک عضور شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط بحرانی کشور در حوزه منابع آبی گفت: همه مردم کشور باید مطلع باشند که در بخش منابع آبی در شرایط بدی قرار داریم و سفره‌های زیرزمینی خالی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، شهربانو امانی در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در تذکری تاکید کرد: همه شهروندان تهرانی باید نگهبان آب باشند چرا که در بخش منابع آبی امروز در کشور با شرایط بحرانی مواجه شده‌ایم.

وی افزود: روز گذشته مشاهده کردم که محوطه بازی با آب شستشو می‌شود. با عجله آمدم و تذکر دادم که به جای آب دادن درختان از آن برای شستشوی کاشی‌ها استفاده نشود.

امانی ادامه داد: ما تنها می‌توانیم 20 درصد از سفره‌های زیرزمینی استفاده کنیم و نهایتا با برنامه ریزی، این میزان می‌تواند به 40 درصد افزایش پیدا کند. این در حالیست که امروز 110 درصد سفره‌های زیرزمینی آب خالی است.

وی با اشاره به مراسم ادای سوگند شهردار تهران تاکید کرد: امیدواریم این سوگند که با سلول سلول جان ادا می‌شود ما ایرانیان نیز با سلول سلول جان خود مصرف درست آب را در نظر بگیریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران، گفت: امروز شهردار پاکدست و ساعی تهران ادای سوگند خواهند کرد. این در شرایطی است که چشم همه مردم به شورا و شهردار تهران است. در همین مسیر و با توجه به انتخاب‌هایی که برای پست‌های مدیریتی شهرداری تهران انجام می‌شود مطمئنم که شهردار تهران بیش از ما دغدغه انتصاب افراد شایسته در پست‌های مدیریتی شهرداری تهران را دارند. لذا همانطور که در دیدار یادگار امام مطرح شد حتی از افرادی که شائبه کوچکترین فساد مالی دارند نباید استفاده شود.


کد مطلب: 508553

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdkj0ksyt0zk6.2a2y.html?508553

الف
  http://alef.ir