وقوع ۵ زمین لرزه در استان اصفهان

28 تير 1395 ساعت 22:43


بعد از ظهر امروز ونک، نائین و شاهین شهر اصفهان شاهد وقوع پنج زمین لرزه بود.

به گزارش مهر، بنا بر گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ونک اصفهان بعد از ظهر امروز شاهد وقوع سه زمین لرزه بود.

نخستین زمین لرزه در شهرستان ونک در ساعت ۱۶:۵۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با وسعت ۳.۲ ریشتر در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۳۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۱ درجه شرقی روی داده است.

دومین زمینه لرزه در این منطقه در ساعت ۱۷:۳۴ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با وسعت ۳.۳ ریشتر در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۱۱درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۱۵ درجه شرقی روی داده است.

سومین زمین لرزه در این منطقه در ساعت ۱۹:۲۷ دقیقه در در عمق ۱۰ کیلومتری و با وسعت۲/۱ ریشتر در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۱۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۳ درجه شرقی روی داده است.

همچنین شهرستان نائین در ساعت ۱۷:۴۹ زلزله ای با وسعت ۱.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری در عرض جغرافیایی ۳۲.۶۸۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳.۰۵۳ درجه شرقی روی داده است.

شهرستان شاهین شهر نیز در ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه زمین لرزه ای با وسعت ۱.۸ در در عمق ۱۰ کیلومتری در عرض جغرافیایی ۳۳.۰۸۷درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۴۲۸درجه شرقی روی داده است


کد مطلب: 373580

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdjs0szyt05k6.2a2y.html?373580

الف
  http://alef.ir