اقدام زیبای کارگر پتروشیمی بوعلی

1 مرداد 1395 ساعت 12:35


یکی از کارگران پتروشیمی بوعلی ماهشهر ۲ روز از حقوق ماهانه خود را برای بازسازی و جبران خسارات آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی ماهشهر اختصاص داده است.

این کارگر قدیمی پتروشیمی بوعلی ماهشهر در نامه‌ای به مدیرعامل این مجموعه با اشاره به سابقه خدمت خود از او درخواست کرده است با برداشت ماهانه ۲ روز از حقوق وی بخشی از مخارج بازسازی مخازن سوخته این شرکت را تامین کنند.


کد مطلب: 374688

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdjo0sjyt0596.2a2y.html?374688

الف
  http://alef.ir