مترجم آثار فلسفی درگذشت

16 شهريور 1396 ساعت 18:12


دکتر بزرگ نادرزاد، مترجم آثار فلسفی از دنیا رفت.

به گزارش ایسنا،بزرگ نادرزاده،امروز، شانزدهم شهریورماه، پس یک دوره بیماری در بیمارستان گاندی تهران درگذشت.

بزرگ نادرزاد مترجم آثاری چون حکمت یونانیان (شارل)، آئین میترا (ورمارزن)،تأمل در مبانی دموکراسی (دوباتن)،توکویل (کنن هوتر)،رساله‎ای در بارب انسان (کاسیرر)،قدرت سیاسی (لاپیر) و دموکراسی در امریکا (توکویل) بود و توانسته بود با تسلط مثال‎زدنی بر زبان فرانسه و زبان فارسی آثار درجه اولی به اهل علم و معرفت پیشکش کند.


کد مطلب: 509318

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdfn0kjyt0zs6.2a2y.html?509318

الف
  http://alef.ir