تصاویر/ چادرنشینی مهاجران زابلی در سبزوار

9 خرداد 1395 ساعت 12:28

تعداد ۲۵ خانوار از سیاه چاداران در حاشیه شهر سبزوار ساکن هستند که در طول روز با ورود به داخل شهر اقدام به تکدی گری می کنند. شغل اصلی این افراد که از منطقه سیستان و زابل به حاشیه شهر سبزوار می آیند خرید و فروش حیواناتی چون کبوتر و سگ می باشد.


 
 


کد مطلب: 357371

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcd550sfyt0ks6.2a2y.html?357371

الف
  http://alef.ir