حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاری‌های مشروع و قانونی

13 تير 1396 ساعت 17:15


دادستان کل کشور بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاری‌های قانونی و مشروع تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در ویژه برنامه تلویزیونی سپهر عدالت با تاکید بر حمایت قضایی از سرمایه گذاری‌های مشروع گفت: برخی‌ها گمان می‌کنند و یا چنین القا می‌کنند که قوه قضاییه با هرگونه سرمایه گذاری مخالف است در حالی که هرگز چنین نیست. 

منتظری تاکید کرد: آنچه قابل قبول نیست و شرع، افکار عمومی و جامعه با آن مخالف است، سرمایه گذاری و کسب سرمایه از مسیر نامشروع و غیر قانونی است و هر کسی که در مسیر سرمایه گذاری مشروع و ققانونی اقدام کند قطعا پشتیبانی و حمایت دستگاه قضایی را خواهد داشت. 

دادستان کل کشور افزود: دادستانی کل به همراه دادسراهای سراسر کشور به عنوان حافظ منافع عمومی جامعه قطعا و مسلما هرکجا ببیند که سرمایه‌ها و سرمایه گذاری‌های قانونی و مشروع در معرض مخاطره است در حمایت از آن وارد عمل خواهد شد. 

او در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بر تعامل و هم افزایی همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه هیچگاه در مبارزه با فساد اقتصادی و سایر مفاسد کوتاه نخواهد آمد و دلایل و قرائن متعددی بر صحت این ادعا وجود دارد و احکام صادره در این زمینه موید اصرار و اهتمام قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
 


کد مطلب: 489112

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccsoq0i2bq4s8.ala2.html?489112

الف
  http://alef.ir