حبس و کار اجباری، مجازات راننده تاکسی هوسران

9 شهريور 1396 ساعت 8:54


ایران نوشت: راننده جوان تاکسی که با شکار دختران جوان در ترمینال جنوب آنها را تسلیم نیت شوم خود می‌کرد، با رأی قضات شعبه دهم دادگاه کیفری به 15 سال حبس و دو سال کار رایگان در خانه سالمندان محکوم شد.

پرونده متهم سابقه دار که پس از شکایت دو دختر جوان در سال گذشته ردگیری و دستگیر شده بود، پس از اقرار به ربودن دختران و آزار و اذیت آنها به دادگاه کیفری ارسال شد و قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقر قربانزاده و با حضور محمود غفاری، ـ  مستشار دادگاه ـ  پس از شنیدن اظهارات دو دختر و متهم و با توجه به مدارک پزشکی قانونی، متهم را به اتهام آدم ربایی به 15 سال حبس و به جرم اقدام به تعرض دختران به دو سال کار اجباری در خانه سالمندان محکوم کردند.


کد مطلب: 507094

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccomqp02bqxx8.ala2.html?507094

الف
  http://alef.ir