وضعیت قرارداد بازطراحی راکتور اراک

21 تير 1395 ساعت 19:43


سخنگوی سازمان انرژی اتمی از همکاری مشترک و تفاهم کلی با فرانسوی ها در ارتباط با پروژه جهانی گداخت هسته ای معروف به «ایتر» خبر داد و گفت: قرار است تا سال ۲۰۳۰ برای نخستین بار انرژی گداخت به صورت آزمایشی به میزان پانصد مگاوات برق انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهروز کمالوندی در پاسخ به این سوال که پس از سفر ریاست و سخنگوی سازمان انرژی اتمی به فرانسه چه تصمیماتی در زمینه توافق فرانسه و ایران در گداخت هسته ای انجام گرفت؟ گفت: مسئولان ایران در ارتباط با پروژه جهانی گداخت هسته ای معروف به ایتر با فرانسه به همکاری مشترک و تفاهم کلی رسیدند.

وی افزود: این طرح از ۱۰ سال پیش آغاز و قرار است تا سال ۲۰۳۰ برای نخستین بار انرژی گداخت به صورت آزمایشی به میزان پانصد مگاوات برق انجام شود و تا سال ۲۰۴۰ نخستین راکتور مدل پانصد مگاواتی به بهره برداری خواهد رسید.

کمالوندی تصریح کرد: مشارکت دانشمندان ایرانی در این طرح جهانی مطرح شده و همچنین پیشنهاد همکاری با ایران در بخش نیروی انسانی ارائه شد.

وی تأکید کرد: ایران همکاری خود را با «ایتر» گسترش می دهد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات ایران و چین درخصوص بازطراحی راکتور آب سنگین اراک گفت: مذاکره بر سر این مساله که چه بخش هایی را چین با همکاری کشورهای ۱+۵ و به چه نحوی انجام دهند و چه بخش هایی را ایران بر عهده بگیرد، انجام شد.

وی با بیان این که بر سر مبانی حقوقی کار مذاکراتی صورت گرفت، افزود: پیش نویسی درباره مباحث مربوط به بازطراحی راکتور اراک میان ایران و طرف چینی با همراهی ۱+۵ آماده شده و به طرف چینی ارائه شد که در حال بررسی است.

وی در پایان تأکید کرد: بخش هایی از بازطراحی اراک که بر عهده ایران بوده در حال انجام است.

وضعیت قرارداد بازطراحی راکتور اراک
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از همکاری مشترک و تفاهم کلی با فرانسوی ها در ارتباط با پروژه جهانی گداخت هسته ای معروف به «ایتر» خبر داد و گفت: قرار است تا سال ۲۰۳۰ برای نخستین بار انرژی گداخت به صورت آزمایشی به میزان پانصد مگاوات برق انجام شود.
پایگاه اطلاع رسانی دولت: بهروز کمالوندی در پاسخ به این سوال که پس از سفر ریاست و سخنگوی سازمان انرژی اتمی به فرانسه چه تصمیماتی در زمینه توافق فرانسه و ایران در گداخت هسته ای انجام گرفت؟ گفت: مسئولان ایران در ارتباط با پروژه جهانی گداخت هسته ای معروف به ایتر با فرانسه به همکاری مشترک و تفاهم کلی رسیدند.

وی افزود: این طرح از ۱۰ سال پیش آغاز و قرار است تا سال ۲۰۳۰ برای نخستین بار انرژی گداخت به صورت آزمایشی به میزان پانصد مگاوات برق انجام شود و تا سال ۲۰۴۰ نخستین راکتور مدل پانصد مگاواتی به بهره برداری خواهد رسید.

کمالوندی تصریح کرد: مشارکت دانشمندان ایرانی در این طرح جهانی مطرح شده و همچنین پیشنهاد همکاری با ایران در بخش نیروی انسانی ارائه شد.

وی تأکید کرد: ایران همکاری خود را با «ایتر» گسترش می دهد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات ایران و چین درخصوص بازطراحی راکتور آب سنگین اراک گفت: مذاکره بر سر این مساله که چه بخش هایی را چین با همکاری کشورهای ۱+۵ و به چه نحوی انجام دهند و چه بخش هایی را ایران بر عهده بگیرد، انجام شد.

وی با بیان این که بر سر مبانی حقوقی کار مذاکراتی صورت گرفت، افزود: پیش نویسی درباره مباحث مربوط به بازطراحی راکتور اراک میان ایران و طرف چینی با همراهی ۱+۵ آماده شده و به طرف چینی ارائه شد که در حال بررسی است.

وی در پایان تأکید کرد: بخش هایی از بازطراحی اراک که بر عهده ایران بوده در حال انجام است.


کد مطلب: 371275

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccmsq1p2bqmi8.ala2.html?371275

الف
  http://alef.ir