بحران کم آبی در کوهدشت لرستان

7 تير 1396 ساعت 19:48

حفر زیاد چاههای عمیق و استفاده بی رویه از سفره های زیرزمینی شهرستان کوهدشت را با مشکل شدید وبحران کم آبی مواجه کرده است .بطوریکه اکثر روستاهها و حواشی شهر با این مشکل روبرو هستند .


http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511748.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511746.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511747.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511750.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511751.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511752.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511753.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511757.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511756.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511755.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2017/06/28/4/57511754.jpg
 


کد مطلب: 487178

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccmmq042bq4s8.ala2.html?487178

الف
  http://alef.ir