فرماندار مشهد برکنار شد

30 آبان 1395 ساعت 23:48


خبر از برکناری فرماندار مشهد در رسانه‌ها منتشر شده است خبری که اکنون مسئولین استانداری به نحوی آن را تکذیب می‌کنند.

از عصر امروز و همزمان با انتشار خبر لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، خبر برکناری فرماندار مشهد در رسانه ها منتشر شد. خبری که اکنون مسئولین استانداری به این نحو آن را تکذیب می کنند.

اميرپور مهدى مشاور استاندار خراسان رضوى در امور روابط عمومى درباره تغيير فرماندار مشهد اظهار داشت: تغيير فرماندار مشهد با موضوع جلوگيرى از سخنرانى على مطهرى مرتبط نبوده و اين خبر كذب است.

وى افزود: تغيير فرمانداران و مديران براساس فرآيندى زمانبر صورت مي گيرد لذا منطقى به نظر نمي رسد در مدت زمانى بسيار كوتاه تغيير مديران يا فرمانداران انجام شود.

پور مهدى گفت: از مدتها قبل فرماندار مشهد در شُرف بازنشستگى بود و از ميان گزينه هاى مختلف پس از انجام مراحل ادارى و قانونى از جمله مصاحبه، حكم آقاى نوروزيان به امضا رسيد.

روابط عمومى استاندار خراسان رضوى در ادامه درباره مخالفت طيف اصلاح طلبان با سمت فرماندارى نوروزيان تصريح كرد: به هر حال ذاىقه ها متفاوت است اما همانطور كه گفته از مدتها قبل موضوع بازنشستگى فرماندار سابق مورد توجه بود از اين رو پس از بررسيهاى لازم، فرماندار جديد انتخاب شد.


کد مطلب: 415924

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccipq002bqso8.ala2.html?415924

الف
  http://alef.ir