تکلیف اصولگرایانه ؛ رفتار مسئولانه

بخش تعاملی الف - احمد شیرانی تک آبی

12 بهمن 1394 ساعت 10:22
کم کم به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و تحرک جریانات سیاسی برای معرفی نامزدهای مطلوب خود و بستن لیست انتخاباتی افزایش یافته است.

اصلاح طلبان با استراتژی ثبت نام حداکثری و بدون اعلام برائت از فتنه سال ۸۸ پا در کارزار انتخابات نهاده اند و به صراحت مجلس ششم را مجلس ایده آل خود معرفی می کنند و امید دارند تا مجلس دهم آیینه تمام نمای مجلس ششم باشد. اصلاح طلبان که با سیاست انتظارات حد اقلی با عبور از آقای عارف و حمایت از آقای روحانی قوه مجریه را به دست گرفته اند می کوشند با بهره گیری از تجربه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و با کاهش اختلافات، در انتخابات پیش رو به لیستی واحد دست یابند.

اما در این سو اصول گرایان می خواهند با عبرت گرفتن از شکست در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، از اختلافات بکاهند. شکستی که موجب پایه گذاری سیاست های غلط امروز دولت یازدهم شده است. اصول گرایان می بایست به عنوان مجاهدان خط مقدم دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی آنگونه که در شان یک مجاهد است برخورد نمایند. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تکثر نامزدهای اصول گرا، تک روی جریانات سیاسی، مطلق انگاری و لجاجت سیاسی موجب شد تا اصلاحات با پوشش اعتدال فرصت یکه تازی بیابد.

دلسوزان انقلاب هنوز زخم فتنه ۸۸ بر پیکر نظام را فراموش نکرده اند که برخی از همراهان دیروز فتنه به سمت های دولتی بازگشته اند و از بیت المال حقوق دریافت می کنند. کسانی که دیروز به صندوق های نظام بی اعتماد بودند، امروز به پشتوانه شفافیت همان سیستم انتخابات به مناصب قابل تاملی تکیه زده اند.

مجلس مطلوب اصلاح طلبان مجلس ششمی بود که از تریبون های آن فحاشی به نظام، توهین به ارزش ها، حمایت از لیبرال ها و... صورت می گرفت . مجل ششم مصداق تام افراطی گری و مدعی خروج از حاکمیت بود. آیا جریان حزب الله این روز های سخت را فراموش کرده است؟

بی شک با توجه به انفعال دستگاه دیپلماسی، رکود اقتصادی و خطر پروژه نفوذ انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و شورای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. تجربه انتخابات ریاست جمهوری گذشته آیینه عبرت ماست. دوستان اصول گرا باید بدانند تکلیف همیشه در آمدن نیست. گاهی تکلیف در نشستن است. تکلیف بدون احتساب نتیجه هم محکوم به شکست است. و البته ایثار هم تکلیفی هوشمندانه است. از این رو تک روی فردی و تشکیلاتی، منیت و خود برتر بینی، مطلق انگاری ساده لوحانه و توهین به هم سنگری هایی که پشت یک خاکریز و در حال نبرد برای هدفی مشترک هستند نیز نقض صریح اصول است. پس وحدت ضروری ترین تکلیف امروز اصول گرایان است.

اقدام اصول گرایان دردعوت از همه تشکل ها و شخصیت های اصول گرا با محوریت روحانیت ( حضرات آیات یزدی، موحدی کرمانی و مصباح یزدی ) نوید دهنده وحدتی عملی مبتنی بر رفتاری مسئولانه خواهد بود. این مکانیسم میتواند حتی تجربه خوبی برای انتخابات ریاست جمهوری بعد باشد.

ما هنوز تازیانه های لیبرالیستی و سکولاریستی زمان دوم خرداد را فراموش نکرده ایم. هر چند ما مرد روزهای سختیم اما علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. پس اصول گرایان باید با تاکید بر اشتراکات و عبور از اختلافات، با هم گرایی، و تدوین لیست قوی متشکل از نامزدهای توانمند و عدالتخواه، با رویکرد اقتصادی در انتخابات، مجلسی در تراز نظام اسلامی تشکیل دهند.


کد مطلب: 328624

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcci4q102bqie8.ala2.html?328624

الف
  http://alef.ir