اطلاعات شخصی افراد در اختيار هيچ سازمانی قرار نمی‌گيرد

6 دی 1395 ساعت 12:41


رئيس مركز آمار ایران با اشاره به موفق بودن سرشماری اينترنتی در سالجاری گفت: سرشماری در تمامی استان‌ها به بهترين نحو صورت گرفته و اطلاعات به طور دقيق در سيستم مركز آمار به ثبت رسيده است.

به گزارش میزان، اميدعلی پارسا در مراسم تجليل و تقدير از دست اندر كاران سرشماری عمومی نفوس و مسكن گفت: كليه اطلاعاتی كه در دستگاه‌ها در سطح فردی در مرکز آمار به ثبت می رسد بايد قابل شناسايی و دسترسی باشد و بايد چهار كد اصلی استاندارد مرکز آمار در كشور مستقر شود تا تمام رویدادهای اقتصادی در كشور لينك شود.

وی در خصوص سامانه مبنا توضيح داد: سامانه مبنا سامانه‌ای برای ثبت اظطاعات آماری بوده كه دارای تمامی استانداردهای جهانی برای ثبت اطلاعات است.

رئيس مركز آمار اظهار كرد: تمامی اطلاعاتی كه از طريق سرشماری نفوس و مسكن به مركز آمار داده شده در اختيار هيچ سازماني قرار نخواهد گرفت و مركز آمار امين مردم در نگهداری از اطلاعات شخصی افراد خواهد بود.

وی در انتها خاطرنشان كرد: مركز آمار در تلاش است تا نتيجه سرشماری را در زمان مقرر در اختيار مردم و مسئولين قرار دهد.

 


کد مطلب: 428326

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcci4q0e2bqi18.ala2.html?428326

الف
  http://alef.ir