(طنز) انتقاد عجیب سرهنگ علیفر به تیم ملی!

15 شهريور 1396 ساعت 10:55

(طنز) انتقاد عجیب سرهنگ علیفر به تیم ملی!

«سرهنگ علیفر: تیم ملی باسمه ای بازی می کند!»کد مطلب: 508868

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcce4qp42bqx48.ala2.html?508868

الف
  http://alef.ir