اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابراتی تهران از یکشنبه

11 شهريور 1396 ساعت 15:45


ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی شهدای مرصاد پاکدشت، شهید قندی، دکتر حسابی (مارلیک)، شهید لطیفی و الغدیر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یکشنبه) مختل می شود.

به گزارش ایرنا، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش شماره های 3601 تا 3604و3644 در محدوده بلوار جنوبی شهید قمی، خیابان های شهدای بوربور، شهید غربا و یاسر هشت با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5515، 5516، 5557 تا 5559، 5560 تا 5563، 5569، 5580، 5581، 5589و5598 در محدوده مرکز ارتباط تلفنی مختل می شود.

شهروندان در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های 6510 تا 6512، 6514 تا 6517، 6519، 6559و 3961 در محدوده مرکز نیز به مدت 48 ساعت با اختلال ارتباط تلفنی روبرو می شوند.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 تا 2298، 2675و2691 در محدوده میدان هروی، شهید موسوی، مکران جنوبی و شمالی مختل می شود.

همچنین در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3300 تا 3304، 3343، 3662و 3368 تا 3373 در محدوده خاوران، شهید نوروز زاده، انور زاده، شهید تاری حداکثر به مدت 72 ساعت اختلال ارتباط روی می دهد.

به گزارش ایرنا بر اساس آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن های ثابت دایری کشور تا پایان خردادماه امسال به 30 میلیون و 590 هزار و 323 شماره رسید. این رقم تا پایان پارسال 30 میلیون و 506 هزار و 633شماره بود.

تلفن های ثابت کشور در بازه زمانی اسفند 1395 تا پایان خردادماه امسال 83 هزار و 690 شماره افزایش داشت.

شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور تا پایان خردادماه امسال نیز به 10 میلیون و 281 هزار و 423 رسید. این تعداد تا پایان اسفندماه پارسال 9 میلیون و 408 هزار و 23 مشترک بود.


کد مطلب: 507689

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcc4mqpo2bqxe8.ala2.html?507689

الف
  http://alef.ir