ارتباط ميان فردي، ركن فراموش شده كانديداها در مناظره­ ها

وحيد ارونقي، ۲۳ اردیبهشت ۹۶

23 ارديبهشت 1396 ساعت 12:22


سومين و آخرين مناظره زنده انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري به پايان رسيد،‌ به دور از همه حاشيه ها و واكنش هاي متفاوت افراد حقيقي و حقوقي به مناظره­ها، نكته فراموش شده و پنهان در اولين مواجه كانديداها با مردم،‌نوع برقراري ارتباط با مردم از طريق دوربين سيما بود.

نكته اي كه هيچ كدام از شش كانديدا به آن توجه نداشتند و غرق اضطراب و استرس و شايد در پي پاسخ سوال هاي مطرح شده بودند.

در انواع ارتباط نوعي از ارتباط ميان كارشناسان مطرح است به نام ارتباط ميان فردي، اين ارتباط فرآيندي است كه طي آن اطلاعات ، معاني و احساسات را از طريق پيام هاي كلامي و غير كلامي با ديگران در ميان مي­گذاريم.

سخن گفتن اولين فن يا هنري است كه انسان مي تواند به وسيله آن ديگران را تحت تأثير قرار دهد .زبان به عنوان بهترين و كاملترين وسيله براي سخن گفتن و نيز به عنوان سيستم كاملي از سمبل هاي قراردادي صوتي و بياني محسوب مي شود كه به وسيله انسان براي ايجاد ارتباط و اشتراك در تجارب به كار مي رود و تنها وسيله انتقال اطلاعات و افكار و خواسته هاي افراد در ارتباط افراد انساني مي باشد.

بايد توجه داشت كه در ارتباطات فقط پيام هاي كلامي مبادله نمي شود بلكه پيام هاي غيركلامي مثل اشاره، حركات و ... نيز نقش دارند.

در ارتباطات كلامي ما از جملاتي مانند: سلام، احوال پرسي هاي روزانه و ...استفاده مي كنيم، حال آن كه در ارتباط غير كلامي از لبخند زدن، گريه كردن ، اخم كردن و گره كردن مشت در حالت عصبانيت و... استفاده مي­كنيم. گفتگوي دو نفره، يك ارتباط ميان فردي كلامي مي باشد. ميز گرد، سمينار، همايش و ... ارتباط ميان كلامي گروهي به شمار مي آيد كه مناظره هاي انتخاباتي هم نوعي از همين ارتباط است.

با تعاريف ياد شده و توجه بيشتر به مناظره ها به نظر مي رسيد كانديداها مخاطب اصلي را، كه مردم بودند را از ياد برده بودند و بيشتر به روابط داخل استوديو و در پي پاسخ و واكنش درست به پاسخ كانديداي رقيب بودند و نتوانستند از فرصت پيش آمده و از طريق دوربين با همين نوع از ارتباط غير كلامي، با مردم ارتباط برقرار كنند.

اصرار برخي از كانديداها براي پخش زنده مناظره، اين فكر را در ذهن مي­ساخت كه شايد در پي الهام گرفتن از همين الگوهاي ارتباطي باشند. كه گويا اينطور نبوده است، و زنده يا مرده بودن مناظره هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند.
 


کد مطلب: 471544

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcc0sq002bqmp8.ala2.html?471544

الف
  http://alef.ir