تبریک بوئينگ آمریکا برای انتصاب ولیعهد جدید سعودی

2 تير 1396 ساعت 12:09

آگهی تبریک هواپیماسازی بوئينگ آمریکا برای انتصاب ولیعهد جدید سعودی ( شاهزاده محمدبن سلمان) در نسخه سعودی روزنامه الحیات "چاپ ریاضکد مطلب: 485854

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbssbaarhbwwp.uiur.html?485854

الف
  http://alef.ir