یادداشت/ حلقه مفقوده‌ی چرخه‌ی انتشار کتاب

جای خالی معرفی کننده کتاب در صنعت نشر ما

مهدی خطیبی*؛ 8 تیر 1396

8 تير 1396 ساعت 11:53


این روزها در میان اخبار کتاب‌، کمتر به خبر انتشار کتابی برمی‌خوریم که موضوع آن بررسی یا نقد باشد. چرا؟ ساده‌ترین پاسخ، مشکلات اقتصادی و به‌تبع آن، حمایت نکردنِ مؤلفان و منتقدان است، به همین دلیل است که ناشران خصوصی آن‌چنان که به «ترجمه» بها می‌دهند به «تألیف و نقد» توجهی ندارند. البته این موضوع فقط در کشور ما نیست، در کشورهای دیگر نیز (تا آنجا که خوانده و شنیده‌ام) خوانندگان آنقدر که به «خرده ادبیات» یا «زیر-ادبیات» یا «ادبیات حاشیه‌ای» توجه نشان می‌دهند به پژوهش و نقد وقعی نمی‌نهند. این مشکل (البته اگر بتوان آن را مشکل نامید) در کشورهای دیگر با حمایت مؤسسات اجتماعی و حتی دولت حل می‌شود. «محمود کیانوش» در گفت‌و‌گویی پس از انتشار کتاب «شعر مدرن فارسی**» از سوی ناشری انگلیسی*** گفت: «شهرداری لندن در حمایت از کتاب‌های والا و نویسندگان نخبه بخشی از نسخه‌ها را می‌خرد و به کتابخانه‌ها می‌فرستد و از این رهگذر به ناشر یاری می‌رساند و حق‌التألیفی هم جداگانه به نویسنده پرداخت می‌کند.» البته پیشتر باید آن کتاب از سوی گروهی از نویسندگان و ناشران و خوانندگان به تأیید برسد. باری، متاسفانه در کشور ما فقط ناشرانی خاص و نویسندگانی که موضوعات خاصی را انتخاب می‌کنند از این حمایت برخوردارند.

من نیز چهار سال است که درگیر یک