آماده‌سازی افطاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

13 خرداد 1396 ساعت 17:00

به مناسبت همزمانی بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) با ایام ماه مبارک رمضان، ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره) وظیفه آماده کردن بسته‌های افطاری برای شرکت‌کنندگان در این مراسم را به استان اصفهان واگذار کرده است. حدود 220 کارگر از ساعت 7 صبح تا 7 شب تا روز شنبه مشغول به بسته‌بندی هستند.http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242208761602_87332_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242201887336_97962_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242191260539_93009_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242185325701_83913_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242225950058_11393_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242234075128_30728_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242244388334_57266_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242255482509_19807_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242290952885_93709_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242267514309_68561_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242151102681_81067_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242304703508_14958_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242318297892_48035_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242332986375_91349_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242343611655_36198_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242386895965_92702_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242374864125_11191_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/03/12/13960312001003636320242349549440_58603_PhotoT.jpg


کد مطلب: 478933

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbfwbafrhbz9p.uiur.html?478933

الف
  http://alef.ir