ناآرامی بعد از صدور یک حکم در هند

5 شهريور 1396 ساعت 13:11

به دنبال صدور محکومیت رهبر یک فرقه مذهبی در هند به دلیل ارتکاب دو مورد تجاوز، طرفداران این مرشد در چند ایالت هند به خیابان ها ریختند که در نتیجه این اعتراضات ۲۹ نفر کشته شدندکد مطلب: 505833

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbfsbsfrhbgwp.uiur.html?505833

الف
  http://alef.ir