ميزان تاخير ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئيس جمهور

بخش سياسي الف، 9 فروردین 91

9 فروردين 1391 ساعت 9:42


از ابتداي تشكيل مجلس هشتم در خرداد۸۷تا اول اسفند۹۰، مجلس هشتم مجموعا ۲۹۸ مصوبه داشته است كه رئيس جمهور كمتر از ۸درصد آنها را به موقع جهت درج در روزنامه رسمي ابلاغ كرده است.

به گزارش الف، گزارش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين كه توسط معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي منتشر شده نشان مي دهد. از ميان ۲۹۸ مصوبه مجلس در اين مدت كه توسط رئيس مجلس هشتم به رئيس جمهور ابلاغ شده، آقاي احمدي نژاد براي۲۳مصوبه به موقع دستور انتشار صادر كرده است. ۲۴۹ مصوبه مجلس با يك هفته تاخير قانوني توسط رئيس جمهور ابلاغ شده و ۲۶مصوبه هم توسط رئيس جمهور ابلاغ نشده و رئيس مجلس ناچار شده طبق قانون مدني راسا دستور انتشار آن در روزنامه رمي را صادر كند.

لازم به يادآوريست طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسي، رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد. بر اساس ماده ۱ قانون مدني اصلاح شده در سال۷۰، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ مجلس، امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا در روزنامه رسمی صادر کند درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشرنماید.

قانون اصلاح قانون نفت مصوب تير۹۰، قانون زكات مصوب آبان۹۰، قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد مصوب ارديبهشت ۸۷، قانون تفسيرماده۱۲ قانون هدفمندكردن يارانه ها درباره منابع حاصل از اجرای هدفمندي يارانه ها از جمله ۲۶مصوبه اي هستند كه احمدي نژاد آنها را ابلاغ نكرد و رئيس مجلس ناچار شد طبق ماده يك قانون مدني دستور ابلاغ آنها را صادر كند.


کد مطلب: 148047

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbawb8zrhbagp.uiur.html?148047

الف
  http://alef.ir