کدام گوش شنواتر است؟

4 آبان 1395 ساعت 6:32


نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که انسان به صورت غریزی تمایل دارد برای دریافت شنیدنی‌های مهم از گوش راست استفاده کند.

به گزارش العالم، نتیجه یک مطالعه که در آن شماری از افراد با پخش موسیقی با صدای بلند، تحت آزمایش قرار گرفتند، نشان داد که اغلب آنها تمایل داشتند برای درک آنچه پخش می شود از گوش راست استفاده کنند.

اما به راستی چرا انسان برای دریافت یک مسئله مهم شنیداری گوش راست را به گوش چپ ترجیح می دهد؟

شاشه نیوز در گزارشی نوشت: گوش راست با نیمکره چپ مغز و گوش چپ با نیمکره راست مغز انسان مرتبط است؛ درست مانند زمانی که از اولویت به کار بردن دست راست و چپ سخن می گوییم.

به این ترتیب استفاده از نیمکره چپ مغز برای درک و پردازش شنیداری های کلامی و زبانی ، بهتر است و این درحالی است که استفاده از نیمکره راست و گوش چپ در درک و فهم موسیقی بهتر است.

بر اساس این گزارش، درک موسیقی با پردازش کلام متفاوت است و هنگامی که موسیقی گوش می کنیم، احساس ناشی از موسیقی، از صدای های فردی، برای گوش و مغز مهم تر به نظر می رسد.
 


کد مطلب: 406149

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcba0ba9rhbg8p.uiur.html?406149

الف
  http://alef.ir