خبرآنلاین با دستور مسئولین فیلتر شد

30 آذر 1390 ساعت 15:10


سايت خبرآنلاين، به دستور مقامات مسوول صبح امروز فيلتر شده است.

پيگيري  جهان براي صحت و سقم اين خبر حاکی از آن است که سایت خبرآنلاین با شکایت بانک مرکزی در دادگاه محکوم و در نهایت با دستور مسئولین قضائی فیلتر شده است.

شايان ذکر است مدير مسئول خبرآنلاين صبح امروز، علت مسدودشدن اين سايت را مشکلات فني عنوان کرده بود.


کد مطلب: 135294

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb9sb8arhbf5p.uiur.html?135294

الف
  http://alef.ir