نگاه معنادار محمدجواد ظریف به محمود احمدی‌نژاد

12 مرداد 1396 ساعت 13:24

نگاه معنادار محمدجواد ظریف به محمود احمدی‌نژاد پس از تغییر جایگاه و نشستن در صندلی‌ای خارج از نظم تعیین شده، در مراسم تنفیذ سوژه برخی از رسانه های اجتماعی شده است.


http://media.alalam.ir/uploads/org/150175039447202500.jpg


کد مطلب: 498319

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb8wba9rhb9fp.uiur.html?498319

الف
  http://alef.ir