واژگونی هولناک تریلی حامل ماشینهای صفر کیلومتر

13 مرداد 1395 ساعت 19:50

واژگونی تریلی حامل ماشینهای صفر کیلومتر در جاده ترانزیت اردستان -کاشان را مشاهده می کنید.


واژگونی هولناک تریلی حامل ماشینهای  صفر کیلومتر + تصاویر
واژگونی هولناک تریلی حامل ماشینهای  صفر کیلومتر + تصاویر
واژگونی هولناک تریلی حامل ماشینهای  صفر کیلومتر + تصاویر


کد مطلب: 378321

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb5wbf8rhbzfp.uiur.html?378321

الف
  http://alef.ir