خورشید گرفتگی کامل در آمریکا

بخش عکس و فیلم الف، 31 مرداد 96

31 مرداد 1396 ساعت 9:45

این اولین خورشید گرفتگی قابل مشاهده در آمریکا از سال 1979 و اولین مورد در 99 سال گذشته است که کل آمریکا را پوشش می دهد.کد مطلب: 504267

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb0abszrhbg5p.uiur.html?504267

الف
  http://alef.ir