نهاوندیان به پیشنهادخودش عضوکمیسیون اقتصاد دولت شد

15 شهريور 1396 ساعت 20:15


با توجه به این مصوبه محمد نهاوندیان از این پس به صورت قانونی یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد دولت خواهد بود.


به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه علاوه بر نهاوندیان معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز یکی دیگر از اعضای جدید کمیسیون اقتصاد دولت خواهد بود.
 
مصوبه هئیت دولت


کد مطلب: 509064

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb09bsarhbggp.uiur.html?509064

الف
  http://alef.ir