نامه هایی به دولت یازدهم - 6 / روش دولت باید اقناعی باشد نه ابلاغی

19 ارديبهشت 1396 ساعت 7:00

"نامه های 11 " که در قالب عکس نوشت منتشر می شود بخشهایی از مکاتبات. نطقها و مواضع دکتر احمد توکلی است که طی دولت یازدهم و ریاست جمهوری آقای روحانی بیان شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
نکاتی که در دیدار حضوری با جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور منتخب(31/3/1392)  بیان شد 


الف – سیاست    
                                                                        

  1. ترکیب کابینه
  1. ارتباط با مجلس
  1. رسانه و میدان برای منتقدان و مخالفان
ب – اقتصاد
  1. مدل اقتصادی
(Rahul Anandet al(2013)”Inclusive Growth:Measurement and Eterminants”, IMF Working Paper, WP/13/135, May 2013)
  1. اقدامات ضروری و فوری
ج فرهنگ د سیاست خارجی ه اجتماعی
احمد توکلی 31/3/1392
 
 


کد مطلب: 469267

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb09bazrhb05p.uiur.html?469267

الف
  http://alef.ir