آغاز سخنان سید عباس عراقچی در نگاه یک

7 مرداد 1396 ساعت 23:30


سخنان سید عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در «برنامه نگاه یک» در خصوص روند اجرای برجام و نقض عهدهای مکرر آمریکا و اعمال تحریم های جدید آن کشور علیه ایران، آغاز شد.

به گزارش مهر، سخنان سید عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در «برنامه نگاه یک» در خصوص روند اجرای برجام و نقض عهدهای مکرر آمریکا و اعمال تحریم های جدید آن کشور علیه ایران، آغاز شد.


کد مطلب: 496743

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcayinye49no01.k5k4.html?496743

الف
  http://alef.ir