خسارت طوفان در مازندران

13 شهريور 1395 ساعت 9:33


خسارتهای ناشی از طوفان در شهرستان های مازندران

 


کد مطلب: 388004

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcawaney49naw1.k5k4.html?388004

الف
  http://alef.ir