حضور جهانگیری در قطار مسیر سمنان به تهران و کنایه به تحریم ها به خاطر تهویه نامناسب برخی قطارها!

5 شهريور 1395 ساعت 20:30
کد مطلب: 385395

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaomnem49nae1.k5k4.html?385395

الف
  http://alef.ir