گروگان‌گیری در ساختمان رادیو هلند

26 مرداد 1396 ساعت 21:04


یک مرد با تهدید کردن نگهبانان به زور و به قصد گروگان‌گیری وارد ساختمان رادیوی هلند شده بود پس از ساعاتی توسط پلیس بازداشت شد.


کد مطلب: 502952

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcamunmu49nwo1.k5k4.html?502952

الف
  http://alef.ir