مسابقات شترسواری در چابهار

14 فروردين 1396 ساعت 19:07

تصاویر زیر برگزاری مسابقات شترسواری در چابهار را نشان می‌دهند.


مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار
 
مسابقات شتر سواری در چابهار


کد مطلب: 458655

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcamanym49nmi1.k5k4.html?458655

الف
  http://alef.ir