عکس: ظریف در مجلس چه کتابی خواند؟

30 تير 1394 ساعت 15:56


محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه امروز در جلسه مجلس حاضر شد و درباره توافق ایران و ۱+۵ گزارشی به مجلس ارائه کرد.

تصاویر منتشر شده از ظریف در مجلس نشان می دهد که او کتاب یادداشتهای روزانۀ محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس را در دست دارد.


کد مطلب: 284234

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaeynuy49nau1.k5k4.html?284234

الف
  http://alef.ir