نشریه صبا و مدیرمسئول خبرگزاری دانشجو مجرم شناخته شدند

17 بهمن 1395 ساعت 13:21


کسائیان گفت: نشریه صبا به اتهام افترا و نشراکاذیب و مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین به مسئولان عالی نظام با اکثریت آراء مجرم شناخته شدند.

علی اکبر کسائیان در گفت‎وگو با میزان، در تشریح دادگاه امروز مطبوعات اظهار کرد: پرونده نشریه صبا و مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت: نشریه صبا به اتهام افترا و نشراکاذیب با اکثریت آراء مجرم شناخته شد، ضمنا هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

کسائیان تصریح کرد: هیئت منصفه در بابت اتهامات دو نفر دیگر در این نشریه، آنها را مجرم ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اظهار کرد: مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین به مسئولان عالی نظام و  انتشار مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات  استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.
 


کد مطلب: 442535

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaeunym49nym1.k5k4.html?442535

الف
  http://alef.ir